Từng là điểm sáng về khống chế dịch Covid-19 giúp thu hút làn sóng FDI vào năm 2020, nhưng Việt Nam đang mất đi lợi thế khi sản xuất đình trệ kéo dài vì dịch bệnh.