Du học Singapore tại Học viện STEi: Mở cơ hội “học & thực tập hưởng lương” cho sinh viên