Việt Nam đã nhanh chóng vươn lên trở thành quốc gia xuất khẩu giày dép lớn thứ hai thế giới trong vòng 10 năm qua.