Học Logistics tại Học viện STEi, Singapore không lo thất nghiệp